Köy Odaları

Köy Odaları


Köy odası geleneği Anadolu’da çok eski bir gelenek olup kitle iletişim araçlarının henüz hayatımızda önemli bir yer tutmadığı dönemde köyde yaşayanlara ve misafirlere hem dinlenme, hem eğlenme, hem de öğrenme imkanı sunmuştur. Köy odaları sayesinde o yöredeki insanlar, özellikle de gençler hem kendi aralarında eğlenceler tertip edip uzun kış gecelerini değerlendirmişler hem de bir Yörük-Türkmen geleneği olarak, gezek, barana gibi adlarla adlandırılan toplantılarda yörenin ileri gelen insanlardan toplumsal hayatla ilgili öğütler almışlardır. Bunun yanında özellikle düğün, bayram gibi kalabalık olduğu ve düğün/davet sahibinin tüm misafirleri evinde ağırlamaya imkân vermediği zamanlarda köy odalarından faydalanılmıştır. Kayabelen Köyü de bina olarak halen ayakta olan ancak çok ender olarak kullanılan köy odalarına sahiptir. Kayabelen’de bulunan köy odaları şu isimlerle anılır:

1.      Kınioğlu Odası

2.      Çürük Alilerin Odası (İmirze evi odası)

3.      İmamların Oda

4.      Kel Veli Gilin Oda (metruk)

5.      Gılloların Oda

6.      Paşagilin Oda